Dynamic fuzzy data envelopment analysis models: Case of bus transport performance assessment

RAIRO-Oper. Res., Forthcoming article
Received: 30 September 2016 / Revised: 30 June 2017 / Accepted: 07 September 2017
DOI: https://doi.org/10.1051/ro/2017064