Download citation

Corrigendum

RAIRO-Oper. Res., 25 2 (1991) 238
DOI: https://doi.org/10.1051/ro/1991250202381