Download citation

Dear RAIRO-Oper. Res. readers

RAIRO-Oper. Res., 44 4 (2010) 267-268
DOI: https://doi.org/10.1051/ro/2010018