Download citation

Publisher’s note

RAIRO-Oper. Res., 55 (2021) S1
DOI: https://doi.org/10.1051/ro/2021010