Download citation

Well ev-covered trees

RAIRO-Oper. Res., 57 3 (2023) 1481-1489
DOI: https://doi.org/10.1051/ro/2023088