Download citation

Restrained {2}-domination in graphs

RAIRO-Oper. Res., 57 5 (2023) 2393-2410
DOI: https://doi.org/10.1051/ro/2023120