Download citation

A new modified bat algorithm for global optimization

RAIRO-Oper. Res., 57 5 (2023) 2659-2685
DOI: https://doi.org/10.1051/ro/2023135