Download citation

Economic assessment of the Champagne wine qualitative stock mecanism

RAIRO-Oper. Res., 40 2 (2006) 235-251
DOI: https://doi.org/10.1051/ro:2006012