Download citation

On co-bicliques

RAIRO-Oper. Res., 41 3 (2007) 295-304
DOI: https://doi.org/10.1051/ro:2007020