Download citation

A logarithm barrier method for semi-definite programming

RAIRO-Oper. Res., 42 2 (2008) 123-139
DOI: https://doi.org/10.1051/ro:2008005